ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Home ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ อบต

เดิมการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลนาสี อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเสี่ยน วิเป เป็นกำนันตำบลนาสีและเป็นประธานบริหารงานโดยตำแหน่ง และในปี พ.ศ.2516 อำเภอนากลาง ได้แยกเป็นกิ่งอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และได้ยกฐานะเป็นอำเภอสุวรรณคูหา ในปี พ.ศ.2519 มาถึงปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2540 ตั้งอยู่ที่ บ้านนานิคม อ.สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู และได้ย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมายังเลขที่ 3 หมู่ 7 บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2545 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีคนแรกคือ นายวิเชียร  พูดเพราะ  นายกคนปัจจุบันคือ นายวิเชียร  พูดเพราะ ได้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ลำดับที่

ชื่อ

ดำรงตำแหน่ง
1.

นายวิเชียร  พูดเพราะ

2544 - 2548
2.

สิบตรีศิริศักดิ์  ศรีหอม

2548 - 2552
3.

นายนิติศักดิ์  จวงโส

2552 - 2556
4. นายวิเชียร  พูดเพราะ 2556 - ปัจจุบัน


ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ลำดับที่

ชื่อ

ดำรงตำแหน่ง
1.

นายสมพงษ์  สุวรรณโสภา

2540 - 2544
2.

นายอำนาจ  ทุมสวัสดิ์

2544 - 2546
3.

นายไสว  แก้วเรียงแสง

2546 - 2552
4.

นายสถิตรัฐ  พาไสย์

2552 - 2556
5. นายสมชาย  ศรีพุทธา 2556 - ปัจจุบัน
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


ข่าวล่าสุดหน้าเว็บ

เรื่องที่อ่านบ่อย


ขับเคลื่อนโดย www.nasee.go.th