วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยกง (นานายอมร) บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้าง.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยกง (นาพ่อยุทธ) บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยปอ (นาพ่อสุริยา) บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่และเครื่องเสียง โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดริ้วขบวนแห่บั้งไฟและเครื่องเสียง โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเวทีและมหรสพ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อบั้งไฟ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยปอ (นาพ่อทองสุข) บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ลำห้วยกง (นาพ่อแต๋) บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ทะเบียน กข ๓๓๐๓ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง