องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 จัดโดยที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา และสำนัก


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 
นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 จัดโดยที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู มี ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน นายอำเภอสุวรรณคูหา นำนักเรียน ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาล เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใกล้บ้านท่าน 
ในเวลาเดียวกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านกุดผึ้งและนาไร่เดียว ออกไปทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

2024-05-01
2024-04-24
2024-04-19
2024-04-19
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-07