องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสีประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.พ. 2567 ]8
3 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 15 ก.พ. 2567 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำแงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำ [ 15 ก.พ. 2567 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2567 ]8
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ครัวเรือน จัดการตนเอง) ณ แหล่งกำเนิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 31 ม.ค. 2567 ]3
8 ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 29 ม.ค. 2567 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2567 ]12
11 ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]10
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2567 ]29
13 ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสีประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2566 ]15
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2566 ]32
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]29
17 ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาสีภาคเรียนที่ 2/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]29
18 ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]64
19 คู่มือการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 พ.ย. 2566 ]36
20 คู่มือรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 พ.ย. 2566 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17