องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
E-service/บริการประชาชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

แบบการขอใช้ถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ดับ/ขัดข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

การจองห้องประชุมอบต.นาสี

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี