องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
  นายพงศักดิ์  สมสมัยพงศ์กุล
 


 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
-


(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน