องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]1
2 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]12
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]13
4 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]12
5 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]20
7 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]17
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]24
9 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]20
10 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]20
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]26
12 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2565 ]30
13 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]43
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]115
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]116
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]113
17 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]191
18 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]173
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]225
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]190
 
หน้า 1|2|3