องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 จัดโดยที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา และสำนัก


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 
นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 จัดโดยที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู มี ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน นายอำเภอสุวรรณคูหา นำนักเรียน ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาล เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใกล้บ้านท่าน 
ในเวลาเดียวกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านกุดผึ้งและนาไร่เดียว ออกไปทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

2023-05-24
2023-05-12
2023-05-10
2023-05-10
2023-05-03
2023-04-25
2023-04-19
2023-04-11
2023-04-10
2023-03-29