องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 11 กันยายน 2566 นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์...
   

วันที่ 11 กันยายน 2566

นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มอบหมายให้ นายลิ...

  ประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปร...
   

ประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566

  วันที่ 6 กันยายน 2566 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาส...
   

วันที่ 6 กันยายน 2566

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าพนักงานส่วนตำบล เ...

  22 สิงหาคม 2566 นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การ...
   

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ปลัดองค์การบริหา...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
มอบปลา 20 กันยายน 66 อบต.นาสี
วีดีทัศน์นำเสนอ อบต.นาสี