องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดอบรมคณะกรรมการประจ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภ...

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:30 น. นางนิยด...
   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:30 น. นางนิยดา จวงโส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชกา...

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. นางนิย...
   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. นางนิยดา จวงโส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชก...

  ประชาสัมพันธ์การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็...
   

ประชาสัมพันธ์การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี บ้านซำภูทอง หมู่...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
แถลงสถานการณ์ติดเซื้อโควิด - 2019
รางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ