องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  22 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริ...
   

22 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร  พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวั...

  วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณคูหา ...
   

วันที่ 23 ตุลาคม  2563  ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณคูหา  นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การ...

  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร  พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

  โครงการฝึกอบรม(การทำขนมดอกบัวและขนมดอกจอก)
   

วันที่ 24 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุุ่มอาชี...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
รางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ
เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.นาสี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้