องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง(MOA) [ 1 มิ.ย. 2563 ]85
2 เเบบฟอร์มบันทึกความเข้าใจ(MOU) [ 1 มิ.ย. 2563 ]84
3 ติดต่อ-สอบถาม ถึงบริการประชาชน [ 23 พ.ค. 2562 ]83
4 แบบคําร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาสี [ 23 พ.ค. 2562 ]90
5 แบบรับรองสถานะของครัวเรือนตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน [ 23 พ.ค. 2562 ]83
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]81
7 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 [ 23 พ.ค. 2562 ]85
8 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ [ 23 พ.ค. 2562 ]85
9 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 2561 [ 23 พ.ค. 2562 ]79
10 แบบประเมินความเสียหายสาธารณภัย [ 23 พ.ค. 2562 ]80
11 คำร้องทั่วไป [ 23 พ.ค. 2562 ]102