องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 23 ก.ค. 2564 ]1
2 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 16 ก.ค. 2564 ]3
3 ประกาศปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 12 ก.ค. 2564 ]3
4 จดหมายข่าว [ 6 ก.ค. 2564 ]2
5 ประกาศปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 5 ก.ค. 2564 ]9
6 การใช้คำขวัญของจิตอาสาพราะราชทาน [ 21 พ.ค. 2564 ]2
7 คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู [ 19 พ.ค. 2564 ]3
8 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 พ.ค. 2564 ]4
9 ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์ลุคคลในต่างด้าว [ 11 พ.ค. 2564 ]4
10 คู่มือและแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือประชาชน [ 6 พ.ค. 2564 ]3
11 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 10) [ 5 พ.ค. 2564 ]4
12 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 สรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2564 ]3
13 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 30 เม.ย. 2564 ]3
14 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย [ 30 เม.ย. 2564 ]4
15 ประชาสัมพันธ์ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2564 ]3
16 ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce [ 30 เม.ย. 2564 ]4
17 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 เม.ย. 2564 ]3
18 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน [ 23 เม.ย. 2564 ]2
19 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 21 เม.ย. 2564 ]4
20 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6