องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) [ 18 พ.ย. 2564 ]2
2 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอสุวรรณคูหาคัพ" ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]4
3 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 4 พ.ย. 2564 ]5
4 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู [ 4 พ.ย. 2564 ]4
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 22 ต.ค. 2564 ]56
6 รายงานจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 20 ต.ค. 2564 ]13
7 สรุปผลรายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]10
8 ประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก [ 14 ต.ค. 2564 ]7
9 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี(ส.ถ.1/1)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี(ผ.ถ.1/1) [ 8 ต.ค. 2564 ]17
10 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง [ 8 ต.ค. 2564 ]11
11 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 8 ต.ค. 2564 ]12
12 ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 8 ต.ค. 2564 ]11
13 ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 8 ต.ค. 2564 ]11
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2564  [ 7 ต.ค. 2564 ]11
15 ประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 5 ต.ค. 2564 ]10
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]11
17 ประกาศ การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 5 ต.ค. 2564 ]13
18 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนสี [ 1 ต.ค. 2564 ]13
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]31
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7