องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.นาสี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]11
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]10
4 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]21
6 ประกาศปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 11 ม.ค. 2564 ]19
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]25
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2563 ]31
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2563 ]35
10 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]31
11 ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 2 พ.ย. 2563 ]35
12 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 2 พ.ย. 2563 ]33
13 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ [ 29 ต.ค. 2563 ]31
14 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ [ 29 ต.ค. 2563 ]30
15 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]2
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ต.ค. 2563 ]49
17 โครงการฝึกอบรมการทำขนมดอกบัวและขนมดอกจอก [ 1 ต.ค. 2563 ]36
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]99
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]100
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2563 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5