องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 268 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
2 รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy [ 14 มี.ค. 2566 ]3
3 ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ อบต.นาสี และสมาชิกสภาอบต.นาสี ทุกท่าน🎯💯 📌👉ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: [ 9 มี.ค. 2566 ]5
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม [ 16 ก.พ. 2566 ]2
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]0
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]7
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]1
9 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy [ 12 ม.ค. 2566 ]1
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อว ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 12 ม.ค. 2566 ]1
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 10 ม.ค. 2566 ]1
12 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]0
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]4
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]2
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]6
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
19 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]5
20 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14