องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การรับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2563    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ