องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
งานการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีประจำปีการศึกษา 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]0
2 รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติรอบ6เดือน (1ตุลาคม2565-31มีนาคม2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในการระบาดระลอกเดือนกรกฏาคม2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]145
4 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]140
5 โครงการป้องกันสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย (สปสช.) [ 7 เม.ย. 2564 ]138
6 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี ปีจำปีการศึกษา 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]136
7 ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี [ 22 ม.ค. 2564 ]180
8 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง [ 15 ม.ค. 2564 ]185
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ปิดเรียนกรณีพิเศษ [ 11 ม.ค. 2564 ]178
10 แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาชาวบ้าน อบต.นาสี [ 19 ก.พ. 2563 ]208
11 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2563 ]133