องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]18
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]17
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]5
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]4
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]5
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]5
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]5
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]4
9 รายงานการประชุสสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]109
10 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]118
11 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]116
12 คำสั่งอำเภอสุวรรณคูหา ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 7 ม.ค. 2565 ]107
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม [ 7 ม.ค. 2565 ]119
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]120
15 ประกาศอำเภอสุวรรณคูหา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลนาสี ครั้งแรก [ 29 ธ.ค. 2564 ]115
16 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอบัวลำภู [ 20 ธ.ค. 2564 ]116
17 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอบัวลำภู [ 20 ธ.ค. 2564 ]112
18 รายงานการระชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2564 ]58
19 รายงานการระชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2564 ]53
20 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 31 พ.ค. 2564 ]59
 
หน้า 1|2|3