องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 9 มี.ค. 2564 ]122
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารละการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอฃงค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]121
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]128
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 1) [ 9 มี.ค. 2564 ]115
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]128
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2561-2563 [ 25 มิ.ย. 2562 ]119