องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 19 เม.ย. 2565 ]7
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]10
3 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]9
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาสี ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 26 เม.ย. 2564 ]79
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]93
6 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุรจิต ประจำปี 2564 (รอบเดือนตุลาคม2563-มีนาคม2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]85
7 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]84
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาสี ประจำปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]85
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]86
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]80
11 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]84
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 8 มิ.ย. 2563 ]84
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2563 ]92
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 8 มิ.ย. 2563 ]87
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]84
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 8 มิ.ย. 2563 ]86
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]78
18 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]81
19 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]81
20 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]78