องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]37
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรก ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]46
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]34
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม  พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]32
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]38
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]39
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]37
8 รายงานผลการจัดซื้อ่จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]43
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]115
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 7 พ.ค. 2564 ]115
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]114
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]109
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]117
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 8 ม.ค. 2564 ]118
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]115
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]109
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]109
18 รายงานผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]115
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]108
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]107
 
หน้า 1|2