องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
       
   
นางวราภรณ์  ชาติคำดี   (ว่าง)
 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
       
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    
       
   
นางสาวพัชนี  ผาสีดา   นางสาวจริยา  ก้อนพิลา
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ