องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]7
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]7
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 เม.ย. 2565 ]94
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]133
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]188
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]173
7 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2561-2564 [ 21 มิ.ย. 2562 ]177
8 แบบ ผ01 [ 21 มิ.ย. 2562 ]112
9 แบบ ผ07 [ 21 มิ.ย. 2562 ]177
10 แบบ ผ02, ผ03 [ 21 มิ.ย. 2562 ]110
11 แบบ ผ06 ,แบบ ผ08 [ 21 มิ.ย. 2562 ]112
12 แบบ ผ 05 [ 21 มิ.ย. 2562 ]109
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 27 พ.ค. 2562 ]179
14 แผนพัฒนา 4 ปี [ 23 พ.ค. 2562 ]184
15 แผนพัฒนาสามปี [ 22 พ.ค. 2562 ]161
16 ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ(2561-2563) [ 28 ก.ย. 2560 ]161
17 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 17 พ.ค. 2560 ]225