องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 เม.ย. 2565 ]24
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]64
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]114
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]101
5 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2561-2564 [ 21 มิ.ย. 2562 ]105
6 แบบ ผ01 [ 21 มิ.ย. 2562 ]46
7 แบบ ผ07 [ 21 มิ.ย. 2562 ]107
8 แบบ ผ02, ผ03 [ 21 มิ.ย. 2562 ]46
9 แบบ ผ06 ,แบบ ผ08 [ 21 มิ.ย. 2562 ]45
10 แบบ ผ 05 [ 21 มิ.ย. 2562 ]44
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 27 พ.ค. 2562 ]107
12 แผนพัฒนา 4 ปี [ 23 พ.ค. 2562 ]114
13 แผนพัฒนาสามปี [ 22 พ.ค. 2562 ]91
14 ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ(2561-2563) [ 28 ก.ย. 2560 ]98
15 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 17 พ.ค. 2560 ]108