องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]39
2 รายนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]37
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 31 มี.ค. 2563 ]38
4 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]36
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]39
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]32
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]35
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 9 ต.ค. 2560 ]39