องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]26
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 18 เม.ย. 2565 ]26
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]26
4 รายงานผลการจัดการความเสี่่ยง ปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 4 เม.ย. 2565 ]23
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]26
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]107
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 ต.ค. 2563 ]24
8 รายนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]98
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 31 มี.ค. 2563 ]103
10 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]100
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]103
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]92
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]96
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 9 ต.ค. 2560 ]100