องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]8
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา [ 3 ต.ค. 2565 ]6
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]7
4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]5
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 27 พ.ค. 2562 ]171