องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.พ. 2565 ]9
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านนานิคม หมู่ที่ 10-บ้านขาม หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหลือง จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]8
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 14 [ 20 ธ.ค. 2560 ]88
4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณณ 2562 [ 24 ก.ย. 2560 ]88
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณห้องประชุมสภา อบต.นาสี [ 21 ก.ค. 2560 ]89
6 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เดือนมีนาคม2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]89
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางฌครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาสำนักงาน อบต.นาสี [ 22 มี.ค. 2560 ]91
8 ประกาศผู้ได่รับการคักเลือก จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา อบต.นาสี [ 22 มี.ค. 2560 ]87
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างศาลาพักญาติและเตาเผาศพพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต [ 20 มี.ค. 2560 ]83
10 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมสร้างศาลาพักญาติและเตาเผา บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 [ 20 มี.ค. 2560 ]94
11 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]81
12 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]89
13 ประกาศผู้ได่รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสี [ 20 ก.พ. 2560 ]83
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 20 ก.พ. 2560 ]79
15 ประกาศเปืดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2560 ]85
16 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2560 ]79
17 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลูกรังเพือการเกษตรบ้านศรีวิไล [ 4 ม.ค. 2560 ]83
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีวิไล [ 4 ม.ค. 2560 ]100
19 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 [ 21 ธ.ค. 2559 ]80
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอ บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 [ 21 ธ.ค. 2559 ]80
 
หน้า 1|2