องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]0
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่ ๖ - บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 24 พ.ย. 2565 ]6
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่ ๖ - บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 24 พ.ย. 2565 ]9
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(แบบรีไซกริ้งค์)สายบ้านดงยาง สุรินทร์พัฒนา -บ้านโนนมะค่า [ 11 พ.ย. 2565 ]13
6 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(แบบรีไซกริ้งค์)สายบ้านดงยาง สุรินทร์พัฒนา -บ้านโนนมะค่า [ 11 พ.ย. 2565 ]12
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีวิไล หมู่ที่8 -บ้านคุหาพฒนาหมู่ที่7 [ 9 พ.ย. 2565 ]8
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีวิไล หมู่ที่8 -บ้านคูหาพัฒนาหมู่ที่7 [ 9 พ.ย. 2565 ]9
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่6 -บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 [ 7 พ.ย. 2565 ]8
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]0
11 ประกาศประการเปิดเผยราคากลางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(แบบรีไซกริ้งค์)สายบ้านดงยาง สุรินทร์พัฒนา-บ้านโนนมะค่า [ 7 ต.ค. 2565 ]13
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]24
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ส.ค. 2565 ]22
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.พ. 2565 ]91
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านนานิคม หมู่ที่ 10-บ้านขาม หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหลือง จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]94
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่12 [ 7 ก.ย. 2564 ]49
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 14 [ 20 ธ.ค. 2560 ]210
18 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณณ 2562 [ 24 ก.ย. 2560 ]172
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณห้องประชุมสภา อบต.นาสี [ 21 ก.ค. 2560 ]174
20 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เดือนมีนาคม2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]167
 
หน้า 1|2