องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาอบต.นาสี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]1
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 5 ก.ค. 2565 ]2
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]1
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]109
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]171
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]171
7 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]233
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕61 [ 5 เม.ย. 2562 ]181
9 แผนปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 พ.ย. 2561 ]162
10 แผนปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 พ.ย. 2561 ]169
11 คู่มือปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 31 ต.ค. 2561 ]219
12 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 ต.ค. 2561 ]176
13 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]169
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2545 [ 2 พ.ย. 2560 ]182
15 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 2 ส.ค. 2559 ]178