องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]36
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]33
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]38
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕61 [ 5 เม.ย. 2562 ]41
5 แผนปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 พ.ย. 2561 ]32
6 แผนปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 พ.ย. 2561 ]37
7 คู่มือปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 31 ต.ค. 2561 ]40
8 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 ต.ค. 2561 ]39
9 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]36
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2545 [ 2 พ.ย. 2560 ]39
11 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 2 ส.ค. 2559 ]39