องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]42
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]101
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]102
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]115
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕61 [ 5 เม.ย. 2562 ]111
6 แผนปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 พ.ย. 2561 ]96
7 แผนปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 พ.ย. 2561 ]102
8 คู่มือปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 31 ต.ค. 2561 ]111
9 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 ต.ค. 2561 ]108
10 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]104
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2545 [ 2 พ.ย. 2560 ]113
12 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 2 ส.ค. 2559 ]103