องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รานงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]3
2 ประองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 7 มี.ค. 2566 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยยึดหลัก ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 12 ม.ค. 2566 ]9
4 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy [ 12 ม.ค. 2566 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 29 ธ.ค. 2565 ]8
6 นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส อบต.ใสสะอาด 2565 และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]166
7 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส อบต.ใสสะอาด ๒๕๖๕ งดรับ งดให้ ของขัวญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏฺิบัติหน้าที่(No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]152
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 31 ก.ค. 2563 ]204