องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ง.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 พ.ย. 2566 ]4
2 ประกาศเรื่องสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]11
3 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]37
4 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่องบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]135
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]203
7 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 30 เม.ย. 2564 ]314
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]198
9 แผ่บพับคู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]193
10 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]195
11 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]185
12 แผ่นพับภาษี [ 5 มิ.ย. 2562 ]194