องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]27
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.นาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
3 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]27
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]28
5 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 1 พ.ย. 2562 ]196
6 นโยบายการบริหาร [ 27 พ.ค. 2562 ]205
7 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ [ 28 ธ.ค. 2561 ]209