องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]12
2 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]9
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาสี [ 31 ม.ค. 2567 ]1
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]13
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ม.ค. 2567 ]5
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]10
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]1
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]33
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 8 ก.พ. 2566 ]2
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กอบต.นาสี [ 22 พ.ย. 2565 ]2
11 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.นาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
12 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]31
13 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]33
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ [ 28 ม.ค. 2565 ]1
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 25 ม.ค. 2565 ]1
16 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 1 พ.ย. 2562 ]202
17 นโยบายการบริหาร [ 27 พ.ค. 2562 ]210
18 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ [ 28 ธ.ค. 2561 ]213