องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]4
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]26
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]41
5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]77
6 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]199
7 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม62-มีนาคม63) [ 30 เม.ย. 2563 ]195
8 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]197
9 รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]195
10 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]208