องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]23
22 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.นาสี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]36
23 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 12 พ.ค. 2563 ]21
24 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]24
25 คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้เก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 พ.ค. 2563 ]26
26 มาตรการระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดหนองบัวลำภู [ 5 พ.ค. 2563 ]26
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี (เพิ่มเติม) [ 14 เม.ย. 2563 ]21
28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]9
29 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]22
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2563 ]25
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]28
32 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 30 ม.ค. 2563 ]25
33 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2563 ]1
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 26 ธ.ค. 2562 ]17
35 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 พ.ย. 2562 ]41
36 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]50
37 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ [ 18 ต.ค. 2562 ]39
38 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 18 ต.ค. 2562 ]36
39 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]9
40 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าชเรือนกระจก [ 1 ต.ค. 2562 ]7
 
|1หน้า 2|3|4