องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2562 ]52
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ส.ค. 2562 ]54
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ส.ค. 2562 ]47
44 แผนพับภาษี [ 5 มิ.ย. 2562 ]100
45 ประกาศแจ้งข้อมูลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]62
46 ประกาศเรื่องขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง [ 28 พ.ค. 2562 ]73
47 ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ [ 28 พ.ค. 2562 ]60
48 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2562 ]62
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานปรเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 26 เม.ย. 2562 ]71
50 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 26 เม.ย. 2562 ]73
51 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารักการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สภานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล ระดับปฏิบัติการ [ 1 เม.ย. 2562 ]61
52 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 ก.พ. 2562 ]65
53 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 ก.พ. 2562 ]61
54 ประกาศการทำกิจการนอกเขตขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2562 ]57
55 การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2562 ]67
56 ภาษีบำรุงท้องที่ [ 31 ม.ค. 2562 ]62
57 ผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2562 ]13
58 มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ม.ค. 2562 ]6
59 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลากรปฏิบัติราชการ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 ม.ค. 2562 ]53
60 พิธีรับพระราชทาน เสื้อปั่นจักรยาน "Bike UnAiRak [ 7 ธ.ค. 2561 ]54
 
|1|2หน้า 3|4