องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน [ 30 ม.ค. 2567 ]4
2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2566 ]3
3 คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของอปท.(e-laas) [ 3 ต.ค. 2565 ]20
4 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]17
5 คู่มือประชาชน การขอใช้น้ำประปา [ 24 มี.ค. 2565 ]87
6 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ [ 24 มี.ค. 2565 ]96
7 คู่มือปฏิบัติงานด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 ม.ค. 2565 ]39
8 ประกาศการดำเนินารตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]20
9 คู่มือปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) [ 20 ต.ค. 2564 ]32
10 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 15 ต.ค. 2564 ]32
11 คู่มือปฏิบัติงานการจ่ายยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2564 ]43
12 คู่มือการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 3 ส.ค. 2564 ]16
13 คู่มือรับแจ้งซ่อมแซมน้ำระบบประปา [ 14 ก.ค. 2564 ]18
14 แผนที่หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 19 พ.ค. 2564 ]127
15 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 11 พ.ค. 2564 ]18
16 คู่มือและแนวปฏิบัติ เรื่องขั้นตอนและวิธรการช่วยเหลือของประชาช [ 6 พ.ค. 2564 ]128
17 คู่มือการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน [ 21 เม.ย. 2564 ]20
18 คู่มือรับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 พ.ย. 2563 ]15
19 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]137
20 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]127
 
หน้า 1|2|3